Noutati
Prelungire aplicare prevederi Ordin MS și CNAS nr. 397/836/2018 privind Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru, pentru prorogarea unor termene și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României
Data: 02/04/2020Pentru detalii click aici.
NOUTATI!