Noutati
ACTUALIZĂRI ȘI NOUTĂȚI LEGISLATIVE
Data: 02/07/2021

La secțiunea LEGISLAȚIE s-au postat:

    * în subsecțiunea Hotărâri de Guvern
HG 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale,
tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
    * în subsecțiunea Ordine ale Ministrului Sănătății:
ORDIN comun al MS 1070/2021 si CNAS 628/2021 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022.
NOUTATI!