Noutati
PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN COLEGIUL FARMACIȘTILOR
Data: 23/09/2022

Stimați colegi,

Având în vedere absolvirea studiilor Facultății de Famacie, vă aducem la cunoțină faptul că pentru a vă exercita activitatea în orice domneniu al profesiei (inclusiv continuarea studiilor prin rezidențiat) este obligatorie înscrierea în Colegiul Farmaciștilor, organizația noastră profesională.

În vederea emiterii certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din Romania si înregistrării în evidențele Colegiului Farmaciștilor din Cluj este necesara o analiza riguroasă a documentelor dvs. Prin urmare, vă rugăm să pregatiți din timp documentele urmatoare:

1.       Cerere de înscriere în Colegiul Farmaciştilor din România (formular tip);
 https://mcusercontent.com/4760e8b60685f87c4b6f1590b/files/fca47f27-7d3b-4339-c5ec-8db9fef173a3/Cerere_INSCRIERE_CFR_declaratie.doc
2.         Titlul de calificare în profesia de farmacist: diploma de licenţă sau adeverinţa de absolvent (se va depune o copie conforma cu originalul si se va prezenta documentul original pentru verificare);
3.         Cazier judiciar (original) eliberat pentru a va servi la „Colegiul Farmacistilor” sau „Inscriere Colegiul Farmacistilor”;
4.         Certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de farmacist (fişa de aptitudini de la medicul de medicina muncii + viză medic psihiatru,  sau   adeverinţă de la medicul de familie + viză medic psihiatru  - originale); eliberate pentru a va servi la „Inscrierea in Colegiul Farmacistilor din Romania si exercitarea profesiei de farmacist”;
5.         Declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate şi a faptului că la absolvirea facultăţii farmacistul a depus jurământul (formular tip ATASAT CERERII DE INSCRIERE IN LINK-UL PRECEDENT)
6.         Copie conforma cu originalul act de identitate;
7.         Copie conforma cu originalul certificat de căsătorie (daca este cazul);
8.         Fotografie tip buletin.
 
Conformarea cu originalul se face de catre dvs. prin inscrierea mentiunii "Conform cu originalul" pe copia documentului si prin aplicarea semnaturii langa mentiune.
Formularele tip pot fi completate și la sediul CF Cluj, iar asistență poate fi solicitată pe adresa de e-mail: secretariat@colegfarmcluj.ro

Dosarul de înscriere vă fi însoțit și de achitarea unei taxe de înscriere în valoare de 230 lei (10% din salariul minim pe economie conform legii, la data depunerii dosarului) și de achitarea cotizației pe lunile ramase din anul în curs (coțizatia fiind de 300 lei/an, adica 25 lei/luna) – de exemplu, daca vă înscrieți în octombrie veți achita 75 lei total, pt. lunile octombrie, noiembrie, decembrie.

Emiterea certificatului de membru poate dura pana la 30 de zile de la data depunerii cererii si se face de catre Colegiul Farmacistilor din Romania (entitatea nationala de la Bucuresti).
Dupa emiterea certificatului de membru, acesta trebuie vizat pe anul curent.
Certificatul de membru devine operativ numai dupa incheierea asigurarii de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala (asigurare de malpraxis).

Important!

Pentru a putea face înscrierea în Colegiul Farmaciștilor din Cluj (si nu alta filiala județeana a Colegiului Farmaciștilor din Romania), trebuie să faceți dovada domiciliului stabil sau flotant pe raza județului Cluj - prin prezentarea unei copii valabile dupa actul de identitate.
In cazul in care NU aveti domiciliul pe raza judetului Cluj, exista urmatoarele optiuni pentru situatia dvs:

1 Inscrierea la Colegiul Farmacistilor din județul de domiciliu pentru emiterea certificatului de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania, si ulterior efectuarea transferului la Colegiul Farmacistilor din Cluj, dupa incheierea unui contract de munca in jud. Cluj.

2  Se depune la CF din Cluj impreuna cu restul documentelor necesare inscrierii si o dovada a incheierii unui contract de munca (pe post de farmacist) între dvs. și o farmacie/societate din judetul Cluj (sau adeverinta de la angajator), cu începerea activității la o data ulterioară întocmirii acestuia (astfel încat să vă soseasca certificatul de membru înainte de începerea efectiva a activității). Dreptul de a exercita profesia de farmacist îl veți avea după obținerea certificatului de membru. De exemplu, contractul poate stipula faptul ca începand cu data de 1 noiembrie vă începe activitatea dvs. pe post de farmacist la Farmacia X din jud. Cluj, dovada pe care o puteti folosi la înscrierea în CF Cluj. În acest timp, veți depune documentele necesare înscrierii în Colegiu și veți primi certificatul de membru daca dosarul este conform cerințelor.

Pentru situațiile în care contractul de munca a fost încheiat deja cu o data de începere anterioară obținerii Certificatului de Membru CFR (nerecomandat!), indiferent de domiciliul absolventului, este necesară intocmirea unui act adițional la contractul de munca de unde să rezulte ca pana la data eliberarii certificatului de membru NU veți exercita nicio activitate proprie exercitarii profesiei de farmacist, act adițional ce va fi semnat de ambele parți.
 
Cu stimă,
 
Biroul de Consiliu
 
Colegiul Farmaciștilor din Cluj
NOUTATI!